Odlomak

Organizovani kriminal sve više uzima maha i sve je razvijeniji u svakom pogledu,to je postao problem o kome se raspravlja na međunarodnom nivou.Neke države imaju razvijenije mehanizme zaštite ,a kod drugih se svest o postojanju organizovanog kriminala razvila kasno pa samim tim i ti mehanizmi za borbu protiv istog razvijaju se znatno kasnije,a to je slučaj i sa Srbijom u kojoj je tokom 90-ih godina organizovani kriminal postavio svoje temelje i zavladao.
“Država je bila potpuno integrisana u kriminal,a kriminal u državu.” U to vreme niko nije obraćao pažnju niti se trudio da spreči širenje organizovanog kriminala,a s obzirom na okolnosti to ne bi ni bilo moguće.Društvena svest o tome se razvijala jako sporo,ali se zato org.kriminal širio jako brzo i usavršavao svoje principe delovanja,a sa društvenim i političkim promenama počinje i borba brotiv org.kriminala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari