Odlomak

Tema ovog seminarskog rada povezana je sa kontrolom i nadzorom nad službama bezbednosti na teritoriji Španije. Kada se govori o pojmu bezbednosti, najčešće se govori o odsustvu ugrožavanja tj. o odsustvu svih nosilaca ugrožavanja. Osim toga, pod bezbednošću se smatra i prisustvo pravde, morala i kulture odnosno društvo koje stalno unapređuje svoje vrednosti. Ona je osnovni atribut svake države i vezuje se za njenu zaštitnu funkciju.
U okviru bezbednosti države, službe bezbednosti imaju veoma veliki značaj, jer se na području svake teritorije teži uspostavljanju sistema bezbednosti, koji će moći da zaštiti celokupno stanovništvo. U užem smislu, pojam i sistem bezbednosti se fokusiraju na sve oblike i izvore, kao i na nosioce ugrožavanja bezbednosti jedne države.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari