Odlomak

Sa porastom svesti o značaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrednosti organizacije, sve više raste i svest o potrebi upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S). Koliki se značaj pridaje ovoj oblast govori i to da države, zakonskim putem propisuju da organizacije moraju identifikovati opasnosti i štetnosti, utvrditi visinu rizika koji se mogu javiti, upravljati njima i sprovoditi konstantne mere za smanjenje njihovog uticaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari