Odlomak

Model linearnog programiranja se koristi za optimizaciju poslovnih aktivnosti na nivou prduzeća, kao i ljudskih aktivnosti uopšte. Kako glavni problem koji se korišćenjem ovog modela rešava jeste zahtev za određivanjem optimalnog programa korišćenja ograničenog iznosa resursa, to model linearnog programiranja predstavlja specijalan oblik modela matematičkog programiranja kao osnovnog oblika zadatka optimizacije.
Linearno programiranje je jedna od najpoznatijih i jedna od najčešće korišćenih tehnika nauke o upravljanju. To je matematička metoda alociranja deficitarnih resursa sve u smislu postizanja zadatog cilja, kao što je maskimizacija proflta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari