Odlomak

Uvod
Test-funkcija je poznata ulazna veličina (funkcija) koja služi za ispitivanje ponašanja elemenata,
odnosno sistema upravljanja.
Upravljanje je skup upravljačkih procesa kojima se realizuje funkcija cilja sistema.

Najčešće korišćene test-funkcije su:
 odskočna,
 impulsna,
 nagibna i
 harmonijska funkcija.

U ovom radu opisaćemo svaku od navedenih test-funkcija kao i odziv sistema na test funkcije.Najčešće primenjivana test funkcija je odskočna funkcija. U radu smo je opširnije predstavili kao i ostale navedene funkcije.
1. Test funkcije
Za ispitivanje ponašanja elemenata sistema upravljanja, na ulaz sistema se dovodi poznata ulazna veličina, test-funkcija, pa se o ponašanju sistema zaključuje na osnovu izlazne veličine, odnosno odziva na test- funkciju. Najčešće korišćene test-funkcije su: odskočna, impulsna, nagibna i harmonijska funkcija.

1.1. Odskočna funkcija
Odskočna funkcija se definiše relacijom (Savić, Stanković, 2012):
(1.1)
gde je: – konstantna amplituda;
– jedinična odskočna funkcija definisana na sledeći način:
(1.2)
Kada je relacija (3.1) postaje:
(1.3)
i definiše jediničnu odskočnu funkciju.

Na slici 1.1. prikazani su odgovarajući grafici odskočne funkcije:

Slika 1.1. Odskočna funkcija
Odskočna funkcija je najčešće korišćena test-funkcija. Pri tome, poseban značaj ima odskočni odziv na jediničnu odskočnu funkciju, kojim se definiše prelazna karakteristika ili vremenska karakteristika ispitivanog sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese