Odlomak

‘-Jednačina jedinične kružne linije
-Jednačina jedinične kružne linije
-Uopštenje pojma kružnog luka
-Uopštenje pojma ugla
-Definicije trigonometrijskih funkcija ma kog ugla
-Svođenje na prvi kvadrant.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari