Odlomak

Uvod

U današnje vrijeme u kome je auto industrija jedna od najvećih i najjačih industrija svijeta,ugovor o osiguranju motornih vozila postaje neminovnost ,ono čak postaje zakonom obavezno.Obaveznim siguranjem od autoodgovornosti pokrivena je odgovornost vlasnika odnosno korisnika motornih vozila,za materijalnu i nematerijalnu štetu koju upotrebom vozila pričini trećim licima I to na: putničkim automobilima,teretnim vozilima,autobusima,i sličnim vozilima,vučnim vozilima,specijalnim motornim vozilima,motociklima….Industrija motornih  vozila posebno automobilska industrija je jedna od vodećih grana na području tehnološkog tehničkog i organizacionog istraživanja.Ove industrijske  grane imaju veliki uticaj na razvoj svjetske pa i nacionalne industrije.Automobilska industrija utiče na ekonomski razvoj pojedinih zemalja u njoj se zapošljavaju milioni ljudi,a svijetom se kreće stotine miliona motornih odnosno putničkih vozila .Sve je to povezano sa osiguranjem motornih vozila,tako da iz toga proizilazi da osiguranje motornih vozila ima poseban značaj u razvoju osiguranja.

1.    Osnovne karakteristike

Ugovor o osiguranju nastaju kao obligacioni odnos dvije ugovorne strane ( osiguravač i osiguranik ) zasnovani na zakonu i zaključeni na dobrovoljnoj ili obavezujućoj osnovi ugovarača.Osnovne obaveze ugovornih strana u osiguranju su da se jedna ugovorna strana –osiguranik obavezuje da uredno plaća premiju osiguranja , a druga ugovorna strana-osiguravač da isplati sumu osiguranja ili osiguranu sumu ako se ostvari osigurani rizik. Ugovor o osiguranju je dvostrano obavezni ugovor jer obaveze jedne ugovorne strane uzrokuju obaveze druge ugovorne strane .Tako npr prema Zakonu o obligacionim odnosima : “Ako premija osiguranja ne bude plaćena o dospjelosti ,ugovor prestaje po isteku  roka od 30 dana od kada je osiguravač preporučenim pismom obavijestio ugovarača da je premija dospjela”. Ugovor o osiguranju je aleatoran posao .U osnovi aleatornih ugovora nalazi se slučaj ili neizvjestan događaj od čijeg nastupanja zavisi ispunjenje ugovrnih obaveza.Aleatornost ugovora o osiguranju je nedvosmisleno potvrđena u tome da osiguranik ne priželjkuje nastupanje neizvjesnog događaja ,jer se prije svega osigurava od potencijalnog rizika da bi umanjio eventualnu štetu koja može nastati .Osiguranik nadalje ne smije svojom voljom ni na koji način da utiče na nastupanje neizvjesnog događaja koji aktivira rizik jer u tom slučaju ugovor o osiguravanju je ništavan.Ugovor o osiguranju je formalan pravni posao ,što znači da ima utvrđenu formu kao bitan uslov za njegovo zaključenje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese