Odlomak

Jedna od glavnih poruka savremenog pristupa razvoju škole glasi da je par-
ticipacija nastavnika nužan preduslov uspešnosti ovog procesa. Svetska iskustva,
međutim, pokazuju da široko i aktivno učešće nastavnika u razvoju škole nije lako
ni postići, niti održati na duži rok. Slično, i prva iskustva sa školskim razvoj-
nim planiranjem u Srbiji, iz prve polovine ove decenije, upućivala su na razlike u
pogledu spremnosti nastavnika da preuzmu ovu novu ulogu. Istraživanje koje ćemo
predstaviti u ovom radu realizovano je s ciljem da se otkriju i utvrde nivoi i načini
na koje različiti činioci utiču na uključivanje nastavnika u razvojne aktivnosti u
školi, pri čemu su te aktivnosti saradničkog i liderskog karaktera. Istraživanje je
sprovedeno na uzorku od 385 nastavnika iz 51 osnovne škole u Srbiji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese