Odlomak

Prema obliku uspostavljanja veza između potrošnje i proizvodnje u toku razvoja ljudskog društva razlikuju se dva osnovna sistema društvene proizvodnje, i to:
−naturalna i
−robna ili tržišna proizvodnja.

Naturalna proizvodnja je takav oblik društvene organizacije proizvodnje u kojojveze između proizvođača i potrošača ili proizvodnje i potrošnje se uspostavljaju indirektno tj. neposredno. Kod ovog oblika organizovanja društvene proizvodnje, proizvođači proizvode materijalna dobra u cilju zadovoljavanja svojih ličnih potreba, tako da je i proizvođač i potrošač sjedinjen u jednoj ličnosti, odnosno zajednici. Dakle, proizvedena materijalna dobra koriste neposredni proizvođači za podmirenje svojih potreba, što znači da su istovremeno i proizvođači i potrošači sopstvenih proizvoda. Oni su ti koji odlučuju o obimu proizvodnje i vrsti proizvoda.

Robna proizvodnja predstavlja takav oblik organizacije društvene proizvodnje u kome proizvodi i druga materijalna dobra ne idu direktno od proizvođača ka potrošaču već posredstvom tržišta. Proizvodi se na tržištu kupuju ili razmjenjuju jedan za drugi. Dakle, proizvodnja i potrošnja su vezane neposredno, preko razmjene koja se vrši na tržištu. Proizvodi se ne proizvode za vlastitu potošnju, nego za razmjenu za tržište. Za robnog proizvođača njegov proizvod nema upotrebnu vrijednost. Ona ima upotrebnu vrijednost za druge. Za njega ima neposredno samo tu korisnost što je sredstvo za razmjenu, što je može razmijeniti za proizvode drugih čijom će upotrebom zadovoljiti vlastite potrebe.

Unutrašnji platni promet može se posmatrati u užem i širem smislu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari