Odlomak

0.1. Predmet rada. – Predmet ovog rada su uopštenolične rečenice u ruskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom.
0.2. Zadaci rada. – Zadaci ovog rada mogu biti formulisani na sledeći način: opisivanje uopštenoličnih rečenica, njihova podela na tipove u ruskom jeziku, pronalaženje njihovih ekvivalenata u srpskom, uočavanje razlika u sintaksičkoj strukturi i morfološka realizacija predikata.
0.3. Metod. – Metod koji smo koristili u ovom radu je konfrontacioni: upoređivali smo uopštenolične rečenice u ruskom jeziku i njihove ekvivalente u srpskom jeziku sa akcentom na razlikama u oba jezika.
0.4. Građa. – Građa koja je korišćena za izradu rada ekscerpirana je iz poezije i romana: A.S. Puškina – nelьzя iskorenitь, S.A. Ese¬nin – Lя¬žešь, a gorь¬kaя duma N. Gogolь Turgenev, Ivan Sergeevič;
0.5. Kompozicija rada. – Kompoziciju rada, osim Uvoda i Zaključka, čine sledeća poglavlja:
1. Uopštenolične rečenice u ruskom jeziku i ekvivalenti u srpskom: njihova osnovna podela.
2. Morfološka realizacija predikata u uopštenoličnim rečenicama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese