Odlomak

Napredak u izradi integrisanih kola rezultuje pojavom drugačijih osnovnih računarskih komponenti, ali i drugačijim načinom njihovog kombinovanja i upotrebe u okviru strukture računarskih sistema.
Pri opisu računarskih sistema, pogotovo njihovog centralnog procesora, uobičajeno je razlikovanje njihove arhitekture i organizacije.

Arhitektura računara odnosi se na one njegove atribute koji su vidljivi programeru, odnosno imaju direktan uticaj na logički tok izvršenja programa.
Atributi arhitekture su, na primer:
skup instrukcija,
način predstavljanja podataka,
U/I mehanizmi,
tehnike adresiranja memorije i sl.
Organizacija računara podrazumeva realizaciju funkcionalnih jedinica i njihovih međusobnih veza, neophodnih za izvršenje zahteva postavljenih na nivou arhitekture.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari