Odlomak

UVOD

Marketing u osiguranju je jedno specifično područije u marketingu, odnosno spada u domen primjene marketinga u određenim specifičnim područjima ljudske djelatnosti, od recimo njegove primjene u tzv. neprofitnim organizacjama, do primjera radi, marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ili pak marketinga u uslužnim djelatnostima.
U daljem radu je detaljnije prikazan posao osiguranja i marketing orijentacije u toj oblasti.
Posao osiguranja predstavlja set uslužnih aktivnosti jednog ili više preduzetničkih društ ava, usmjerenih na smanjivanje neizvijesnost potrošača (osiguranika) od potencijalnih rizika. Motiv za korišćenje usluga osiguranja jeste sigurnost ili bezbijednost, a može biti obaveza proistekla iz državne regulative. Marketing u ova dva slučaja ima sasvim različite uloge, radi li se o dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju. Na dobrovoljnom osiguranju se ide jer je sigurnost bitna potrba lica i organizacija, a obavezno proističe iz pravnih propisa.
Šta se tiče prethodno navedenom marketing orijentaciji u osiguranju, ono mora da se zasniva na dobrom poznavanju tržišta, suštine i tehnike posla, na mreži organizovanih jedinica osiguravača i posebno na prilagodljivosti promjenama u sredini.
Marketing doprinosi da se na osiguranje gleda kao na trajan oblik saradnje osiguravača i osiguranika koji samo započinje zaključivanjem polise osiguranja a završava se eventualnom likvidacijom štete i osjećanjem zadovoljstva osiguranika poslije toga.
Neophodno je bilo detaljnije objasniti ulogu instrumenata marketing miksa koji su usluge osiguranja, cijena osiguranja, promocija i kanali prodaje usluga osiguranja.
II OSIGURANJE

2.1. Pojam i definicija osiguranja

Osiguranje je institucija koja nadoknađuje štete nastale u društvu, u njegovoj privredi ili kod ljudi, usljed dejstva rušilačkih prirodnih sila ili nesrećnih slučajeva. Ono, u stvari, pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada nastane osigurani slučaj, odnosno kada se ostvari rizik u svim fazama društvene reprodukcije ili u svakodnevnom životu ljudi.
Pojmovi opasnost, rizik, šteta, odšteta, usko su povezani sa pojmom osiguranja, a sam naziv osiguranje stvara predstavu o sigurnosti. Međutim, u osiguranju se, u savremenim uslovima, ne radi samo o sigurnosti, već i o još nekim važnim faktorima, npr. o stabilnosti privrednog procesa, pa i o društvenom procesu uopšte. Osiguranje, u suštini, predstavlja udruživanje svih onih koji su izloženi istoj opasnosti, s ciljem da zajednički podnesu štetu koja će zadesiti samo neke od njih1.
Preko osiguranja izjednačavaju se rizici na prihvatljivom nižem nivou, amortizuju se. Osiguranje se javlja u tri vida, odnosno ima tri sastavna dijela:
• ekonomski,
• tehnički,
• pravni.
1. Ekonomski vid se izražava u cilju koji se postiže u osiguranju – to su funkcije osiguranja.
2. Tehnički je onaj dio koji uređuje funkcionisanje osiguranja kao specifičnog mehanizma za izjednačavanje rizika.
3. Pravni – predstavlja uređivanje veoma brojnih pravnih odnosa koji nužno nastaju u osiguranju udruživanjem sredstava za odštećenje svih osiguranika koje zadesi šteta.
To je uređivanje pravila i obaveza osiguranika i osiguravača kod ostvarivanja odštetnih prava, tj. kod likvidacije štete.

2.2. Uloga osiguranja

Sa ospekta pojedinaca dvostuka je uloga osiguranja:
• zaštita osiguranika.
• zaštita trećh lica.

1.Pojedinac se može obezbijediti osiguranjem počev od egzistencije svih najbližih u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta, odnosno gubitak radne sposobnosti pa do naknade putnih troškova i troškova boravka za vrijeme kiše na godišnjem odmoru.
Čovjek može osigurati svoju imovinu od poslijedica požara, krađa, poplava, grada. Iz ovih aktivnosti može nastati šteta prema njemu samom, prema trećim licima, odnosno njegovoj i tuđoj imovini.
Brojne mogućnosti osiguranja od odgovornosti omogućavaju da se čovjek ne mora lišavati ovih aktivnosti iz straha od odgovornosti. postoje različite vrste životnog osiguranja kao na promjer za slučaj doživljenja određene starosti ili za slučaj smrti gdje osiguranik na bazi naplaćenih premija unaprijed osigurava sumu da mu se isplati u slučaju reslizacije ugovorom predviđenog rizika2.
Vrijednost imovine se može lako utvrditi pa se i naknada štete na toj imovini može utvrditi i iskazati u novcu. Imovina lica ili kompanije uključuje zemlju, zgrade namještaj, račune u banci, odjeću, autorska prava, automobile, patente i bezbroj drugih stvari. Sve se to može osigurati.

2. Zaštita trećih lica. U modernom pravu postoji težnja da se obezbijedi zaštita određenom krugu lica koja su izložena izvjesnim rizicima. To su lica koja bez ikakve svoje krivice mogu pretrpjeti štetu na sopstvenoj ličnosti ili imovini prilikom prevoza u javnom saobraćaju ili prilikom izvršenja veoma opasnih zanimanja.
U ovaj krug spadaju i svi oni koji mogu biti povrijeđeni od nekog motornog vozila ili vazduhoplova. Država u ovim slučajevima propisuje obavezna osiguranja od odgovornosti svih lica koji koriste navedena opasna sredstva. Prema našim propisima, putnici u javnom saobraćaju prevoznim sredstvima, obavezno se osiguraju od posljedica nesrećnog sličaja. Osiguranje su dužni da zaključe vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila i aviona obavezno se osiguravajuči od odgovornosti za štete nastale trećim licima.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese