Odlomak

VARIJACIJE U KOMUNIKACIJI DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Rezime
U predškolskoj ustanovi deca verbalno komuniciraju na više nivoa. Interpersonalni obrasci koji dominiraju su komunikacija vaspitač dete (deca) i dete dete (deca). Pretpostavka je da je transgeneracijska komunikacija podsticajnija za govorni i kognitivni razvoj deteta, nego intrageneracijska. Radi provere ove hipoteze analizirali smo epizode komunikacije govorne upotrebe, prema modifikovanoj taksonomiji Ninija i Snou (1996). Ispitanike su činila deca 4 vaspitne grupe (dve mlađe 3-4 god. i dve starije 6-7god.). Analizirano je 800 min. materijala desetominutnih govornih sekvenci: u polovini je dominirala transgeneracijska komunikacija, drugu polovinu je činila intrageneracijska komunikacija. Prave komunikativne funkcije su zastupljenije u vršnjačkoj komunikaciji, dok su pseudokomunikativne funkcije prisutnije u komunikaciji vaspitač deca.

Ključne reþi: interpersonalni obrasci, komunikativne funkcije, transgeneracijska, intrageneracijska komunikacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese