Odlomak

Projektni zadatak
Za projektovanje stambenog objekta 
Na predviđenoj parceli projektovati slobodnostojeći objekat rezidencijalnog tipa za stanovanje i rad spratnosti P+1.  Isprojektovati šest dečijih spavaćih soba,  dve gostinske sobe,  roditeljsku sobu,  dnevnu sobu sa kuhinjom i trpezarijom.  Predvideti i prostor za rad sa mini čajnom kuhinjom. Predvideti i dva kupatila,  jedno uz dečije sobe a drugu uz roditeljsku.  Otvorene površine rešavati spojeno sa spavaćim blokom i dnevnim boravkom.

 

 

 

Posebni zahtevi 
Objekat treba da ispuni sledeće uslove:

  • Da pruži dovoljan stepen privatnosti za neometano stanovanje i rad,
  • Izolovanost od buke i pogleda sa ulične strane,
  • Otvorenost ka dvorišnom prostoru
  • Korišćenje zelenila u većoj meri za uređenje dvorišta
  • Spoj unutrašnjeg i spoljašnjeg ambijenta
  • Mogućnost nadogradnje u budućnosti
  • Formu objekta oblikovati što jednostavnije,  bez mnoštvo detalja

 

 

 

Analiza lokacije
Parcela  se  nalazi  u  japanskom gradu  Ašija,     između  Osake  i  Kobe,   dva urbana  centra  u  Japanu.   Objekat  je sagrađen na brdovitom,  rezidencijalnom delu  grada.   Gusto  je  okružen raznovrstnim  drvećem  različite visine i  vrsta.   Visoka  su  čak  preko  6  m,   dok  su ostala  stabla  su  listopadna  i  prosečne visine  od  oko  3 m.     U  neposrednoj blizini se nalazi i jezero.Većim delom objekat je  ukopan u teren.   Padina  se  spušta  prema  jugoistočnoj strani a nagib iznosi 20‐24o.  Sa parcele se  pruža  divan  panoramski  pogled  na padinu  ispod  i  šumovita  brda  u daljini.   Površina  parcele  je  1 141 m2.   Strana  do  ulice  je  u  potpunosti zatvorena  od  pogleda  jer  je  veći  deo ukopan u teren.  Nasuprot ulaznom delu,
objekat  je  u  potpunosti  otvoren  ka dvorištu  uređenom  na  tradicionalni japanski način.
Klima je umereno kontinentalna sa slabim  zimama  i  jakim  kišovitim letima.  Obzirom da se radi o delu grada koji je smešten van centra,  stepen buke i zagađenja od motornih vozila je sveden na prihvatljivi  nivo.   Osunčanje  je  takođe povoljno  za  ovaj  deo  padine  na  kome  se objekat  nalazi.   Ovu  povoljnost  je  Ando iskoristio  za  posebne  arhitektonske
detalje  u  vidu  otvora  kroz  koje  prolazi svetlost  u  unutrašnjost  objekta,   praveći pokretne šare svetlosti i senke.

 

 

 

Funkcionalna analiza
Po  želji  naručioca,projektovan  je  objekat  rezidencijalnog tipa  za  stanovanje  i  rad.   U  pogledu funkcionalnih  zona,   objekat  je  vidno podeljen  na  dnevnu  zonu,   noćnu  zonu  i prostor za rad.  Zbog oblika terena koji je  u  nagibu  od  oko  24o  ulazna  partija  se nalazi  na  gornjoj  etaži.   Na  istoj  etaži se  pored  ulaza  nalazi  soba  za  radi  i roditeljska  soba,   međusovno  povezane kupatilom.   Pravo  od  ulaznih  vrata  se nalaze  stepenice  koje  se  spuštaju  ka dnevnoj  sobi  koja  je  spojena  sa  kuhinjom  i  trpezarijom  i  nalazi  se  u  donjoj  etaži.
Dnevna soba  ima  centralno mesto u objektu  i  iz nje se može doći  do svih  ostalih prostorija u objektu.  Iz dnevne sobe se pruža pogled na stepenice sa spoljne strane i  na  dvorište  urađeno  na  tradicionalni  japanski  način,   korišćenjem  dosta raznovrsnog  zelenila.   Iz  hodnika  pored  stepeništa  može  se  ući  i  atelje  ili prosužiti ka spavaćem bloku.  Niz od šest dečijih i dve gostinske sobe orijentisan je  jugoistočno  ka  dvorištu  sa  dosta  zelenila.   Prvobitan  projekat  je  uključivao dnevni boravak sa pratećim sadržajem i spavaće sobe.  Naknadnom nadogradnjom sa severne strane objekta dodata je i radna zona u vidu polukružnog ateljea,  čiji oblik je pružao kontrast prvobitnom pravougaonom delu.  Ovakva celina je zadovoljavala sve potrebe za boravak,  rad i opuštanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari