Odlomak

Današnji[1] razvoj civilizacije je iskazao veliku potrebu za razvojem saobraćaja, a posebno drumskog saobraćaja, koji kao ni jedan drugi vid saobraćaja ne omogućava prevoz od „vrata do vrata“. To je jedan od razloga zašto se, u današnje vreme, smatra da je drumski saobraćaj jedan od osnovnih elemenata na kojima počiva svako savremeno društvo. Pored prednosti koje pruža, saobraćaj izaziva i niz štetnih posledica: zagađenje životne okoline, stvaranje buke, zastoje u saobraćaju, ugrožavanje okoline prevozom opasnih materija, požare, socijalno narušavanje međuljudskih odnosa izazvanih saobraćajem i druge posledice. Najštetnija posledica saobraćaja su ipak saobraćajne nezgode, koje, osim što ogromnim troškovima opterećuju svako društvo, imaju za posledicu i veliki broj stradalih lica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese