Odlomak

Sve veća zagađenost okoline samo je jedna od negativnih posledica koje je, uz pozitivne, doneo tehnološki razvoj. Najveća korist od nastojanja društva da spreči zagađenost životnog lanca – vazduha, zemlje i vodotoka, a time i ugrožavanje života biljaka, životinja i ljudi – jeste u razvijanju i širenju svesti o potrebi očuvanja okoline.

Napredak tehnologije doneo je i negativan uticaj na životnu sredinu, pa danas svaka grana industrije sve više brine o tome kako njen proizvod deluje na okolinu, pa u tome i industrija ulja nije izuzetak. Jedan od velikih zagađivača su korišćena industrijska ulja. Zagađivanje korišćenim uljima aktuelan je problem a posebno je izražen kada vlasnici (automobila, kamiona, poljoprivrednih mašina itd. ) sami nekontrolisano menjaju i odlažu korišćena ulja. Korišćena ulja spadaju u kategoriju opasnog tehnološkog otpada (izuzev jestivih ulja), pa se njihovim zbrinjavanjem sprečava moguće zagađenje okoline nastalo usled njihovog nepravilnog odlaganja ili mogućeg isticanja, a koje je u direktnoj sprezi sa zdravljem ljudi i životinja.

ŠTA SU OTPADNA ULJA?

Otpadna ulja spadaju u posebnu kategoriju otpada. 

Otpadna ulja su sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnost za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje-voda i emulzije, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom. 

Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima propisuju se uslovi i način upravljanja otpadnim uljima koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena. 

Razlikuju se dve osnovne vrste: otpadna jestiva i otpadna maziva ulja. 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Upravljanje otpadom PROF DR MIRJANA ANTONIJEVIĆ NIKOLIĆ
  • Školska godina: 2019
  • Prezentacija, Zaštita životne sredine
  • Srbija,  Šabac,  Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Prezentacija

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese