Odlomak

Теорија пословне економије као специфична научна дисциплина изучава законитости које се испољавају   у функционисању предузећа, укључујући његово оснивање, текуће пословање и развој. Иначе, предмет   изучавања свих економских наука јесу друштвене манифестације привређивања у најширем смислу. То   су, уствари, односи који се успостављају међу људима у процесу друштвене репродукције.

–Изучавајући појаве у процесу привређивања са аспекта друштвених односа, економске науке сврставају се у систем учења о друштву. Зато оне представљају један од подсистема у систему друштвених наука. Из тога проистиче и специфичност циљева и метода на којима се економске науке заснивају изучавајући економску стварност.

–Теорија пословне економије као специфична економска наука изучава конкретну економску стварност, као и законитости које владају у датом сегменту друштвеног живота. Тако, док макроекономика изучава опште законе по којима се производе, размењују и расподељују материјална добра ради задовољавања друштвених потреба, откривајући законитости заједничких свим системима друштвене репродукције, пословна економија се бави проблематиком испољавања производних односа на нивоу одређених организационих система који се јављају у облику основних економских. субјекта – предузећа. На основу овакве поделе настао је систем посебних економских наука који обухвата:

–• економику дате државе;

–• економику индустрије;

–• економике предузећа.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 32 stranica
  • Ekonomija Bojan Jokic
  • Školska godina: 2021
  • Prezentacija, Ekonomija
  • Srbija,  Kraljevo,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Prezentacija

Komentari

Click to access the login or register cheese