Odlomak

Alkoholi
Alkoholi su derivati ugljovodonika, koji u svom molekulu sadrze hidroksilnu (-OH) grupu, vezanu za ugljovodonični ostatak koji može biti: zasićen, nezasićen, aromatičan, supstituisan i dr.
Hidroksilna (-OH) grupa
Alkoholi sadrže polarnu –OH grupu. Kiseonik iz ove grupe je parcijalno negativan (δ-), vodonik je parcijalno pozitivan (δ+). Ovakva veza se naziva polarizovanom ili polarnom vezom. Kada se parcijalno negativan kiseonik jednog molekula dovoljno približi parcijalno pozitivnom vodoniku drugog molekula, dolazi do elektrostatičkog privlačenja tj. formiraju se vodonične veze, usled čega se molekuli asosuju. Vodonična veza predstavlja jaku međumolekulsku interakciju. Energija vodonične vetze iznosi 10-40 KJ/mol, sto je dovoljno da utiče na osobine jedinjenja.

Zbog svoje polarnosti, -OH grupa utiče na reakcije alkohola, pa prema tome alkoholi mogu da reaguju dvojako:

  1. Može da dodje do raskidanja -O-H veze sa izdvajanjem protona (kiselost alkohola)
  2. Može da dodje do raskidanja -C-O veze pri čemu dolazi do supstitucije -OH grupe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese