Odlomak

 

Teorija stresa

Kanadski lekar Hans Selije je bio pvi istraživač koje je pružio komcept stresa do kojeg je došao sasvim slučajno u jednom eksperimentu. Da bi ispitao uticaj različitih efekata hormona ovarijuma I placente Selije je davao macerate ovih struktura. Na svoje zaprepašćenje, nakon izvesnog vremena primetio je da se kod svih pacova bez obzira na ono što je aplikovono događale identične reakcije. Sve eksperimentalne životinje su pokazale isti trijas simptoma:
– Hipertrofija nadbubrežne žlezde
– Atrofija limfatičkog sistema
Krvareće grizlice u digestivnom traktu

Nalaz je ukazivao na to da se radi o identičnoj pojavi. Ponovio je eksperiment sa ubrizgavanjem nekih novih materija i dobio je ponovo isti rezultat. Tako je začeta teorija koja jemogla da objasni i ranije uočenu simptovatologiju kao delovanja različitih bolesti. Ne radi se dakle o odgovoru na poseban stimulus već je to bio jedinstev pokušaj prilagođaaja novonastaloj situaciji.Trijas simptoma je nazvan stresni trijas, nokse stresori a sama reakcija opšti adaptacioni sindrom. Nalazi Selijea su objavljeni i danas nakon više od pola veka osnova ove teorije ostaje nepromenjena samim tim što izvrsno objašnjava mnoge pojave.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Geneticke osnove evolucije coveka Prof. dr. Petrović Marko
  • Školska godina: Prof. dr. Petrović Marko
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Novi Sad,  Medicinski fakultet, Novi Sad  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese