Odlomak

ZADACI SA REŠENJIMA

Zadatak AOR 1. Vaša kompanija koristi benčmark program koji se smatra reprezentativnim za vaše tipične aplikacije. Jedan od starijih modela računara nema jedinicu za aritmetiku sa pokretnom zapetom i mora emulirati svaku instrukciju sa pokretnom zapetom nizom celobrojnih instrukcija. Stari model računara je pri izvršenju benčmark programa procenjem na 120 MIPS-a. Nezavisni isporučilac opreme nudi numerički koprocesor koji bi ovom računaru mogao produžiti život. Ovaj numerički koprocesor izvršava instrukcije sa pokretnom zapetom, tako da emulacija nije potrebna. Pri izvršenju benčmark programa računar sa pridruženim numeričkim koprocesorom procenjuje se na 80 MIPS-a. Koristiti sledeće oznake za odgovore na pitanja a. do e.
I – broj celobrojnih instrukcija izvršenih u benmark programu,
F – broj instrukcija sa pokretnom zapetom izvršenih u benmark programu,
Y – broj celobrojnih instrukcija izvršenih radi emulacije jedne instrukcije sa pokretnom zapetom,
W – vreme za izvršenje benmark programa na računaru bez koprocesora,
B – vreme za izvršenje benmark programa na računaru sa numeričkim koprocesorom.
a. Izvesti izraze za procenu MIPS-ova za obe konfiguracije koristeći date oznake.
b. Za konfiguraciju bez koprocesora izmereno je F=8*106, Y=50 i W=4s. Naći I.
c. Kolika je vrednost B?
d. Koliki je iznos MFLOPS-a sistema sa koprocesorom?
e. Vaš kolega želi da kupi numerički koprocesor čak iako je procenjena MIPS vrednost za konfiguraciju sa koprocesorom manja nego bez njega. Da li je procena vašeg kolege dobra? Obrazložite svoj odgovor.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari