Odlomak

Захтеви савременог тржишта и примена нових банкарских правила пословања по Новом закону о банкама и Базелским споразумима на националном, регионалном и на глобалном нивоу, промовишу се у неопходан процес експанзије здравог и стабилног банкарског система. Предмет овог магистарског рада је да истражи квалитет савременог банкарског пословања који подразумева пословање по одређеним међународним, европским и домаћим стандардима и другим прописима. Посебан акценат истраживања стављен је на стандарде из области безбедности електронског банкарског пословања, електронску размену података и безбедност размене података и информација које се користе у банкарском пословању а све у складу са новим Законом о банкама, Законом о обављању електронског платног промета и другим прописима који дефинишу сигурност банкарског пословања и смањење оперативних ризика на најмању могућу меру.

Научни циљ овог истраживања јесте научна дескрипција поцеса примене стандарда серије ИСО и других стандарда код утврђивања квалитета банкарског пословања, безбедности банкарског пословања у циљу заштиту од оперативних и других ризика у банкарству у Републици Србији; научни опис чиниоца структуре процеса управљања квалитетом у банкарству; научни опис функција, односа и одговорности менаџмента за успешно увођење система квалитета у савремено банкарско пословање у у Републици Србији.

Друштвени циљ јесте удовољавање практичним потребама. Резултати истраживања треба да укажу на отворена питања утврђивања потребе за увођењем одговарајућих стандарда у све сегменте банкарског пословања и управљања безбедношћу електронског банкарског пословања у циљу смањења оперативног и других ризика у банкарству, као и да усмере пажњу свих субјеката политичких и економских процеса у Србији на та питања и да утичу на њихове ставове и понашање у процесу доношења конкретних одлука.

Облик и суштина правног, економског и политичког система и економски услови привређивања детерминишу процес примене различитих стандарда у банкарском пословању – међународног стандарда серије ИСО 9000 који се односе на квалитет банкарског пословања, ИСО 17799 који се односе на управљање безбедношћу електронског банкарског пословања и Базелским документом за управљање оперативним ризицима, као и другим стандардима. За онолико за колико је унапређен систем квалитета, уређен систем пословања, правна сигурност, правда и правичност, слободни услови тржишног привређивања и демократичност политичког система најмање за толико је повећан квалитет банкарског пословања – квалитет услуга, сигурност, поверење и ликвидност.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari