Odlomak

Pokretanje programa AutoCAD-a

Da bi uspeli da nacrtamo neki tehnicki element ili radionicki crtez tj. konstruisemo i projektujemo primenom kompijutera moramo instalirati program AutoCAD. Pokretanje programa AutoCAD se moze izvrsiti na sledeci nacin : dvostrukim klikom levog tastera misa na ikonu AutoCAD-a. Pokretanjem programa AutoCAD-a otvara se radno okruzenje tj. prostor u kome crtamo. Najveci deo korisnickog interface-a je radna povrsina, onda paleta sa komandama (toolbars):

 • standardna paleta(standard toolbar)
 • paleta za podesavanje(object properties toolbar)
 • paleta za crtanje(draw toolbar)
 • paleta za izmenu crteza(modify toolbars)
 • paleta za kotiranje(dimension toolbar)
 • paleta sa tzv magnetima(OSNAP toolbar)

Korisnik moze napraviti svoj izbor paleta kojih ima mnogo vise nego sto je navedeno.

Statusna linija(status line):

 • prikaz koordinata polozaja kursora u random postoru(F6)
 • korak ili tzv skakac (SNAP, F9)
 • mreza(GRID, F7)
 • pravougaono crtanje(ORTHO,F8)
 • polarno pracenje(POLAR, F10)
 • precizno pogadjanje tacke ili magnet (OSNAP, F3)
 • pravouglo pracenje izabrane Osnap tacke(OTRACK, F11)
 • prikazivanje debljine linije (LWT)
 • prostor modela ili papira(model ili paper space)

Kursor moze imati sledece oblike:

 • u podrucju radne oblasti moze imati oblike
 • krsta,pri izboru adekvatne tacke
 • koncanice,kada nije aktivna komanda
 • malog kvadrata,prillikom selekcije objekta

Prilikom rada u Auto CAD-u najvise se korisi mis. Stoga je bitno objasniti funkciju svakog taster misa:

Levi taster:
– izbor menija I komandi

 • odredjivanje polozaja elemenata
 • izbor elemenata

Desni taster:

 • ima istu funkciju kao Enter
 • otvaranje pomocnog padajuceg menija (mini menija)

Srednji taster ili tockic:

 • uvecanje ili smanjenje prikaza(kotrljanje tockica)
 • pomeranje crteza na ekranu

Kada pocnemo da crtamo u AutoCAD-u moramo odrediti tipove linija u takozvanom layer-u. Nivo ili sloj layera, se moze definisati kao providna folija na kojoj se crtaju objekti grupisani po nekoj zajednickoj karakteristici. Svaki od layer-a se odlikuje adekvatnim imenom, bojom, tipom linije I debljinom prikaza linije. Dijalog prozora za rad sa layer-ima dobija se pozivanjem padajuceg menija format, a potom opcije layer. Potom se otvara dijalog prozor layer properties manager u okviru koga se vrsi manipulacija sa layer-ima:

 • kreiranjem novih
 • izmena Ili brisanje postojecih nivoa

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari