Odlomak

Da li je distikcija između datovitosti i talenta neophodna?
U radu su analizirana različita shvatanja u relacijama između motoričke darovitosti i talenta, naročito Ganjeovo shvatanje procesa pretvaranja darovitosti u talenat. Poseban akcenat je stavljen na motorički domen, koji je naliziran u okviru fizičkog vaspitanja i sporta.U tom kontekstu,sagledana je i mogućnost identifikacije i detekcije darovitosti i talenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari