Odlomak

Uvod

Društveno odgovorno poslovanje kao koncept javlja se u drugoj polovini 20. stoljeća. To je rana faza koncepta koji će uvelike promijeniti tradicionalni način poslovanja. Pod utjecajem jačanja svijesti potrošača i pojavom različitih aktivističkih grupa, poduzeća su morala zaokrenuti poslovnu politiku i isključivom prioritetu stvaranja što većeg profita dodati i nove dimenzije: brigu za životno okružje, za svoje zaposlene, za dobrobit zajednice, očuvanje prirodne okoline itd.
Recesija koja je zahvatila globalnu ekonomiju početkom 21. stoljeća pokazala je da su neophodne promijene u načinu poslovanja velikih kompanija, a to se pogotovo odnosi na iskorištavanje prirodnih resursa. Društveno odgovorno poslovanje u tom smislu pruža moguća rješenja problema jer nastoji pomiriti potrebe poslovnoga svijeta s potrebama zajednice.
Trenutačno je koncept društveno odgovornog poslovanja u velikom zamahu u svijetu i bitan je čimbenik suvremenog poslovanja.
Ovaj koncept podrazumijeva dobrovoljnu odluku poduzeća da daju doprinos kvalitetnijem društvu i očuvanju prirodne okoline, te je posve normalno da velika poduzeća koja posluju globalno djeluju lokalno i uključena su u rad lokalne zajednice.
Poslovna politika poduzeća dobiva nove dimenzije društvene odgovornosti razvojem i utjecajem novih tehnologija, te se težište poslovanja poduzeća sa isključivo profitne sfere prebacuje na šire društvene interese.
U tom procesu bitan čimbenik je svakako i marketing. Koncepcija marketinga, kao veoma bitnog čimbenika u poslovanju poduzeća, se također mijenja u skladu sa potrebama i zahtjevima modernog doba. Javlja se koncept društveno odgovornog marketinga u kojem se nastoje pomiriti osnovni prioriteti poduzeća sa željama i potrebama potrošača, s naglaskom na opće dobro.
Bitno je spomenuti i zeleni marketing koji je prirodno proistekao iz koncepta društveno odgovornog marketinga i svoje djelovanje temelji na iskrenosti i pozitivnom odnosu prema tržištu. Zeleni marketing podrazumijeva donošenje svih marketinških odluka u skladu s mogućim utjecajem na životno okružje.
1. Društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje je način upravljanja poduzećem u kojem se vodi računa i o ekonomskim i o društvenim ciljevima. Odnosi se kako na sama poduzeća, tako i na državnu upravu, odnosno vlast i institucije, na neprofitni sektor, odnosno ne vladine udruge i organizacije.
Izražavajući socijalnu odgovornost i dobrovoljnost kroz opredjeljenost koja prelazi zakonske osnove (koje ionako moraju poštivati), kompanije nastoje povećati standarde društvenog razvoja, zaštite okoliša te poštivanja ljudskih prava. Na taj način teže dobrom i transparentnom upravljanju, promovirajući interese različitih dionika na putu prema postizanju kvalitete i održivosti. Na taj se način ostvaruju nova partnerstva i proširuje nova suradnja unutar kompanije u smjeru socijalnog dijaloga, stjecanja vještina, jednakih mogućnosti, predviđanja i upravljanja promjenama. Tako jača ekonomska i društvena kohezija na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Na taj se način doprinosi zaštiti okoliša i poštivanju osnovnih ljudskih prava.

Interna dimenzija DOP-a odnosi se na područja investiranja u ljudski kapital, zdravlje i sigurnost zaposlenih te upravljanje prirodnim resursima koji se upotrebljavaju u proizvodnji.
Upravljanje prirodnim resursima je veliki izazov za poduzeća i odnosi se na privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika sa potrebnim znanjima i vještinama. Poduzeća nastoje omogućiti stručno usavršavanje svojih djelatnika, bolje uvjete rada, ravnopravnost spolova, bolje socijalne uvjete itd.
Odgovorno ponašanje pri zapošljavanju, uključujući nediskriminaciju koja doprinosi zapošljavanju pripadnika manjina, starijih radnika, žena, nezaposlenih duže vremena, te ljudi s posebnim potrebama doprinosi postizanju ciljeva Europske strategije zapošljavanja te smanjuje nezaposlenost u borbi protiv socijalne isključivosti.

Zdravlje i sigurnost na poslu dodatno se potencira (osim onoga što je zakonom propisano) kroz marketing, te se skreće pozornost na važnost prevencije.
Nepovoljan utjecaj na okoliš smanjuje se racionalnijom upotrebom prirodnih resursa, brigom za otpad i recikliranjem. Takva praksa ujedno smanjuje i tročkove poduzeća.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese