Odlomak

Preduzeću su za normalno poslovanje neophodna sredstva, do kojih ono može doći bilo iz sopstvenih, bilo iz pozajmljenih izvora. U zavisnosti od funkcije ovih sredstava u poslovanju, ukupna sredstva preduzeća se mogu podeliti na:
1. osnovna sredstva,
2. obrtna sredstva.
Osnovna sredstva su sredstva koja imaju relativno visoku vrednost, koju ne mogu preneti na nove proizvode ili usluge u jednom poslovnom ciklusu (ne mogu je utrošiti), već se njihova vrednost postepeno smanjuje usled fizičkog i moralnog rabaćenja, s tim što ona do kraja svog životnog veka zadržavaju svoj prvobitni oblik.
Za razliku od njih, obrtna sredstva su sredstva koja imaju relativno nisku vrednost koju po pravilu u celini prenose na nove proizvode ili usluge u jednom poslovnom ciklusu.
Osnovna sredstva se neprekidno troše u procesu rada i poslovanja preduzeća. Trošenjem se smanjuje njihov vek upotrebe i njihova vrednost. Smanjena vrednost osnovnih sredstava prenosi se na proizvod (učinak) preduzeća kao preneta vrednost. Ta vrednost se otpisuje od vrednosti osnovnog sredstva i uračunava u cenu koštanja novih proizvoda ili usluga. Amortizacija je novčano izraženo trošenje osnovnih sredstava u procesu rada i poslovanja preduzeća. Postepeno trošenje osnovnih sredstava znači i postepeno prenošenje vrednosti na novi proizvod u vidu odredjenog iznosa amortizacije.
Amortizacija je proces postepenog umanjenja duga kroz placanje u ratama uvećanim za interes, umesto plaćanja odjedanput. Sa računovodstvenog aspekta pojam amortizacije podrazumeva smanjenje vrednost i stalnih sredstava preduzeća usled njihovog trošenja, za onoliku vrednost koja se dobija po osnovnoj metodi amortizacije sredstava.
Amortizacija takodje predstavlja jedini rashod koji ne izaziva odliv novca iz preduzeća.
Amortizacija je pojam koji ima više značenja:
1. u finansijama se koristi za označavanje otplate dugova (amortizacija duga);
2. u meničnom pravu označava postupak poništenja menice na zahtev vlasnika (ako je izgubljena);
3. amortizacija označava i gašenje vrednosti nekih vrednosnih papira (otplaćivanje);
4. u knjigovodstvu, amortizacija je postupak postupnog umanjivanja vrednosti imovine preduzeća (uz istovremeno prenošenje te vrednosti na odgovarajuće potražne račune).
U ovom radu, više reči će biti o samom pojmu amortizacije, značaju koji ima za donosioce odluka i bilansne pozicije preduzeća al ii načine na koje se obračunava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Računovodstvo /
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari