Odlomak

Društvena odgovornost, sa transformacijom našeg društva kako u tranziciji privrede, tako i u tranziciji svesti svakog učesnika u njenom funkcionisanju, zauzima sve važnije mesto. U razvijenim zemljama u kojima ideja o korporativnoj društvenoj odgovornosti postoji već nekoliko decenija, u Srbiji je ideja o korporativnoj društvenoj odgovornosti novijeg datuma. Ideja o korporativnoj društvenoj odgovornosti kao veoma važnom segmentu poslovanja u Srbiji je počela da se širi sa samim privrednim i društvenim promenama.

Cilj ovog diplomskog rada jeste, da korporativnu društvenu odgovornost i marketing etiku, sagleda kao jedan veoma važan deo svake ekonomije, jer u savremenom društvu veoma bitnu ulogu u kreiranju poslovne politike i odvijanju korporativnih aktivnosti zauzimaju etika i društvena odgovornost, pa je u skladu sa tim tendencijama ovaj rad i napisan.

Društvena odgovornost donosi preduzećima brojne prednosi ukoliko se ostvaruje na pravi način. Ona ne predstavlja puko rasipanje resursa ili besplodnu investiciju zarad nekakve političke korektnosti. U zemljama razvijene tržišne ekonomije, društvena od­govornost u sve većoj meri postaje faktor prilikom odlučivanja i opredeljivanja potrošača za određeni proizvod, čime društveno odgovorna preduzeća stiču kompetitivnu pred­nost u odnosu na konkurenciju. Zemlje u tranziciji, poput Srbije, i preduzeća koja dolaze iz njih, ukoliko žele da posluju sa uspehom moraće da prihvate sve zahteve globalnog tržišta, od kojih jedan sve više postaje – društvena odgovornost.

Nijedan biznis, veliki ili mali, nije podeljen od društva u kome posluje. Uspeh ili neuspeh jednog određen je uspehom ili neuspehom onog drugog. Ljudi su istinski zainteresovani za to na koji se način preduzeće ophodi prema njima, životnoj sredini i društvu uopšte. Ipak, nije dovoljno samo formalno objaviti svoju posvećenost, jer prazne reči bude sumnjičavost. Potrebno je demonstrirati svoju predanost i pokazati da je ona stvarna i da donosi stvarne rezultate. To znači identifikovanje onih postupaka i akcija koje mogu doneti dobrobit osnovnoj delatnosti preduzeća i društvu u celini – i komu­niciranje o njima.

Situacija u Srbiji je dosta osetljiva i zbog stalno rastućih ekonomskih problema koji otežavaju i onako otežano poslovanje velikog broja preduzeća, primena korporativne društvene odgovornosti je dosta usporena. Kada se postavlja pitanje da li u Srbiji postoji spremnost za korporativnu društvenu odgovornost, odgovor je jednostavan – DA. To je nužnost u savremenim uslovima, jer servisiranje potreba potrošača je postalo mnogo kompleksniji pojam od onoga što je on pre označavao, danas bilo potrošač lli klijent traži mnogo više od servisera svojih potreba nego što je to bio slučaj ranije u odsustvu konkurencije kao osnove zdravog privređivanja. Kompanije moraju postati znatno odgovornije prema potrošačima jer od njih zavisi i opstanak kompanije, njihova egsistencija je u našim rukama, u rukama potrošača, kupac ima moć, svako odstupanje od kupčevih standarda se plaća, svaka greška kompanije i njena neodgovornost se sankcioniše odmazdom kupaca, kupac bira, on procenjuje, on se informiše, on ima mogućnost da u mnoštvu konkurentnih proizvoda opredeli za onaj koji on smatra najadekvatnijim za njegove potrebe. Razvoj marketinga je uslovio da kupac ne pita više da li bi mogao da nađe proizvod koji mu odgovara, već kompanija nastoji da sazna sta kupac želi, ako to želite, to ćete i dobiti.

Međutim, nije sve tako jednostavno. Srbija dosta kasni za ostatkom sveta, u pogledu marketing koncepta, ali sa dolaskom velikih multinacionalnih kompanija, potrošač zauzima mesto koje mu pripada, društvena odgovornost je prisutna ali korporacije i dalje nedovoljno izdvajaju sredstva za možemo slobodno reći, ovakav vid investiranja. Situacija je takva da samo velike kompanije mogu iz svog budžeta izdvojiti određeni procenat za aktivnosti usmerene na društveno odgovorno ponašanje. Veliki broj malih i srednjih preduzeća, obavlja svoju delatnost samo radi opstanka, preživljava u nepovoljnim i neizvesnim uslovima koji su prisutni u Srpskoj ekonomiji.

Etika, za savremeno društvo, pojam koji je toliko fleksibilan da menja svoje značenje i smisao od sistema do sistema. Za pojedine sisteme smernice u pogledu etike i etičnosti diktiraju vladajuće snage, tako da je teško i reći  precizne smernice etičnosti jednog društva. Poslovna etika ide u korak sa etikom i moralom društva, kako sada stojimo, nije dobro. Ne možemo reći da je poslednja decenija bila loša, bila je bar bolja od one pre nje, ali Srbiji je potrebno više, a dok se svi od kreatora ekonomske politike, preko ljudi u bitnim institucijama ove zemlje ne zapitaju i preispitaju o svojoj etičnosti, još će biti teži put ka boljitku i društvenom blagostanju, kao krajnjoj težnji svakog društva, pa i našeg.

Marketing etika i korporativna društvena odgovornost, je ono što čini da kompanija pokaže “dušu”, da potrošač kome je stalo do morala i svega onog dobrog što ima u glavi i srcu, zadovolji svoju potrebu ali na neki način i oda priznanje kompaniji, kao što odajemo priznaje dobrom čoveku. I sam potošač proizvoda ovakvih kompanija je svestan prave etike i društvene odgovornosti. Znači ciljna grupa jesu ljudi koji znaju da cene etičnost, uspeh ovakvih kompanija nije samo merljiv profitom, već je to i ogledalo zdravlja jedne zemlje.

Iako je ideja društveno odgovornog ponašanja (DOP-a) pre svega usmerena na podsticanje odgovornog ponašanja preduzeća zarad dobrobiti društva, to ne povlači nužno nepostojanje koristi i za sama preduzeća. Usvajanje etičkih načela u poslovanju, filantropske aktivnosti i način ophođenja kompanija prema svom širem društvenom i ekološkom okruženju, u uslovima savremenog i globalizovanog sistema poslovanja postaju sve značajnije varijable u donošenju odluka kod potrošača prilikom opredeljivanja za određeni proizvod ili kod investitora prilikom ulaganja. Stvaranje dobrog imidža, koji u savremenom poslovanju predstavlja jedan od najvažnijih resursa jednog preduzeća, u direktnoj je vezi sa načinom na koji ono posluje, pri čemu istraživanja i praksa potvrđuju da su ona preduzeća koja su inkorporirala načela DOP-a u svoju poslovnu filozofiju sposobna da ostvare bolje rezultate i obezbede stabilniji i dugoročniji rast.

Kompanije širom sveta dobijaju sve jači motiv za angažovanje u rešavanju društvenih problema i uključivanje ostalih društvenih aktera (potrošači, zaposleni, lokalna zajednica i sl. ) u proces odlučivanja iz razloga što ovi akteri danas postaju, svesniji značaja i uticaja tih odluka na društveno i prirodno okruženje. U uslovima informatičke revolucije i sveprisutnosti medija, ovi akteri imaju mogućnost da svesnim odlučivanjem nagrade ili kazne kompanije zbog njihovog ponašanja.

Prevashodni cilj kompanija je profit, jer je i cilj svakog kapitalističkog preduzeća oplodnja kapitala, i preko profita stvaranje većeg bogatstva. Sve je interes. Ali stvaranje profita preko društveno odgovornog ponašanja, je nešto što treba podržati jer od toga imaju koristi svi i kompanija šira društvena zajednica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • MARKETING /
  • Školska godina: 2012
  • Diplomski/master radovi, Ekonomija, Etika, Marketing/PR
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad   FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODECE KADROVE U NOVOM SADU

Više u Ekonomija

Više u Etika

Komentari