Odlomak

Finansijska tržišta se mogu posmatrati u širem i užem smislu. U širem smislu, finansijska tržišta postoje svuda gde se obavljaju finansijske transakcije. U užem smislu, mogu se definisati kao organizovana mesta na kojima se susreću ponuda i tražnja za različitim oblicima finansijskih instrumenata (ili aktive).

Preko finansijskih tržišta privredni subjekti dolaze do sredstava neophodnih za finansiranje svog poslovanja. Ona olakšavaju povezivanje subjekata koji raspolažu viškovima finansijskih sredstava i subjekata kojima nedostaju finansijska sredstva, odnosno povezuju dve značajne makroekonomske kategorije – štednju i investicije.

Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji faktor ukupnog ekonomskog i privrednog sistema u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom. Ona omogućava normalno odvijanje privrednih odnosa.

Preko finansijskih tržišta vrši se alokacija akumulacije sa ciljem da se ona najefikasnije upotrebi u proizvodnji. Subjekti koji raspolažu viškovima sredstava, putem kredita ili vlasničkih udela stavljaju ih na raspolaganje subjektima koji se bave proizvodnjom.

Postoji veći broj institucija finansijskih tržišta. One su se razvijale uporedo sa razvojem ovih tržišta. Pojedine institucije nastale su pre finansijskih tržišta (banke, štedionice). Neke institucije tvorevina su finansijskih tržišta, kao što su institucionalni investitori (osiguravajuće organizacije, penzioni fondovi), kao i neki finansijski posrednici (investicione kompanije).

Postoje različite vrste finansijskih institucija i sve one služe za najefikasnije transferisanje finansijske štednje od suficitnih prema deficitnim ekonomskim jedinicama. Finansijske institucije se mogu klasifikovati na različite načine.

Prema jednoj klasifikaciji finansijske institucije se dele u tri grupe: (Kitanović, D., Golubović, N., Petrović, D., 2012)

– intermedijarne finansijske institucije

– berze

– pomoćne i specijalizovane finansijske institucije

Intermedijarne finansijske institucije u tokovima finansijske štednje od suficitnih do deficitnih ekonomskih jedinica učestvuju tako što i one izdaju (kreiraju) određene finansijske instrumente, koji su predmet kupovine i prodaje kojima se transferiše finansijska štednja. Ove institucije su finansijski posrednici u punom smislu reči. Postoje razne vrste intermedijarnih finansijskih institucija, a najvažnije su:

– komercijalne banke

– štedionice

– štedno-kreditne zadruge

– osiguravajuće kompanije

– penzioni fondovi

– finansijske kompanije

Berze su druga specifična vrsta finansijskih institucija. One ne kreiraju svoje finansijske instrumente, već su organizovana mesta za njihov promet.

Treću grupu čine sve ostale finansijske institucije. One su međusobno različite. Zajedničko im je to što je svaka od njih specijalizovana za određenu vrstu aktivnosti u finansijsko-tržišnom smislu, zbog čega imaju zajednički naziv pomoćne i specijalizovane.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 44 stranica
  • FINANSIJE /
  • Školska godina: 2023
  • Diplomski/master radovi, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika   VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO – BEOGRAD

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Komentari