Odlomak

Organizovanje je veoma značajna funkcija koja svojim aktivnostima obezbeđuje nesmetano, efikasno i efektivno funkcionisanje preduzeća, kao organizacionog sistema.

Druga po značaju funkcija menadžmenta je organizovanje.

Pokretanje i aktivnosti funkcije organizovanja nastupaju odmah nakon definisanih i utvrđenih ciljeva, zadataka i planova preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 29 stranica
  • Menadžment /
  • Školska godina: 2024
  • Prezentacija, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu   TOPLIČKA AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA - ODSEK ZA POSLOVNE STUDIJE BLACE

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Prezentacija

Komentari