Odlomak

Produktivnost je osnovni ekonomski princip poslovanja, koji je zbog kompleksnosti i značaja bio nešto predmet analiza i istraživanja iz kojih su proizlazila različita shvaćanja i tumačenja o tome šta produktivnost zapravo znači. Uglavnom su to monistička shvaćanja, pa su rasprave o „pravoj“ suštini produktivnosti obično veoma duge, a ponekad i beskorisne. Bez obzira na različite definicije pojma produktivnosti, svi se slažu oko ključne odrednice koja ukazuje na nesumnjivi značaj produktivnosti, a to je da životni standard stanovnika svake zemlje zavise od dostignutog nivoa produktivnosti. Rastom društvenog proizvoda i povećanjem produktivnosti nacionalne privrede stvaraju se ulovi za porast životnog standarda. Analitičari procjenjuju da godišnji rast društvenog proizvoda od 2%, tokom dvanaest godina, dovodi do dvostrukog povećanja nivoa životnog standarda. Nekada se produktivnost mjerila odnosom između količine proizvoda i broja sati rada i faktički se odnosila na produktivnost rada. Danas preovladava mišljenje da kapital zajedno sa radom i zemljom ima podjednako važnu ulogu u stvaranju proizvoda a time i povećanju produktivnosti. Ovo je osnova na kojoj je stvoren koncept proizvodne funkcije od koje se polazi u definisanju i mjerenju produktivnosti. Mjerenje proizvodne funkcije i ukupne produktivnosti faktora, kroz odnos između proizvoda i svih uloženih faktora proizvodnje, počelo je sredinom 20. stoljeća. Cilj i zadatak: Cilj mog rada je objasniti, šta je to produktivnost rada i koji su faktori produktivnosti. Također, kroz ovaj rad ću objasniti i kako se izražava produktivnost rada, koje su metode mjerenja, te koji postoje indeksi produktivnosti rada. Metodologija: Kao izvore pri istraživanju, koristila sam odgovarajuću stručnu literaturu iz priručnika i udžbenika kao i odgovarajuću literaturu internetskih stranica.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 28 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: 2022
  • Maturski Radovi, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,    Mješovita srednja skola Sapna

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese