Odlomak

Liberalizacijom sektora proizvodnje električne energije i uvođenjem konkurencije na tržište u posljednjih 20 godina došlo je do značajnih promjena u elektroenergetskim sektorima svih zemalja svijeta. Bitan značaj u elektroenergetskom sektor imaju reformski procesi, mehanizmi funkcionisanja tržišta električne enerigije i način formiranja cijena na tržištu. Posebno je potrebno naglasiti analizu odnosa kretanja cijena i stepena konkuretnosti (otvorenosti) na pojedinim tržištima električne energije zemalja Evropske Unije. Također je potrebno posmatrati kakvu korist donosi proces liberalizacije za učesnike na tržištu, posebno za potrošače.  Na konkurentnom tržištu potrošači imaju mogućnost da biraju svog dobavljača električne energije, a također i cijene se određuje pomoću tržišnog mehanizma što utiče da se  cijene fromraju na realnom nivou.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Osnovi ekonomije -
  • Školska godina: 2022
  • Naučni radovi, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese