Odlomak

Elektronička dispozicija u transportnom poslovanju

1. UVOD

Informatizacija i primjena informacijsko – komunikacijskih tehnologija sve je izraženija u svakodnevnom poslovanju različitih poduzeća. Izrazito je važna primjena informacijskih tehnologija u transportu zbog ubrzanja samog rada i smanjenja troškova transporta. U ovom se radu osvrće na primjenu informacijskih tehnologija u transportu, konkretnije na primjenu elektroničke dispozicije u transportu.

1.1.    PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA

Iz prethodnih se činjenica može utvrditi kako se kao temeljni problem istraživanja postavlja elektronička dispozicija u transportu. Navedeni problem istraživanja zahtijeva analizu i istraživanje primjene informacijske tehnologije u transportu, te definicija dispozicije i elektroničke dispozicije, potkrijepljeno primjerima, čime se odredio i predmet istraživanja. Objektom istraživanja u ovom se slučaju određuje pojam elektroničke dispozicije u transportu.

1.2.    RADNA HIPOTEZA

Iz postavljenog predmeta i detektiranog problema istraživanja proizlazi slijedeća radna hipoteza: na temelju analiziranih bitnih teorijskih značajki i podataka prikupljenih istraživanjem, moguće je ustanoviti važnost elektroničke dispozicije u transportu.

1.3.    SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA

Svrha i cilj ovog istraživačkog rada su usko povezani s postavljenim problemom i predmetom istraživanja. Svrha ovog rada jest istražiti i analizirati elektroničku dispoziciju u transportu kako bi se na temelju toga iznijela njena važnost u funkcioniranju transportnih procesa.

Cilj ovog rada jest dati znanstveno utemeljene odgovore na pitanja vezana za problem i predmet istraživanja, kao što su:

  •     Koja je primjena informacijske tehnologije u transportu,
  •     Što je dispozicija,
  •     Što je elektronička dispozicija,
  •     Koja je primjena elektroničke dispozicije za izvoz,
  •     Koja je primjena elektroničke dispozicije za uvoz.

 
1.4.    ZNANSTVENE METODE

Osobine istraživane problematike, te svrha i ciljevi ovog istraživanja zahtijevaju uporabu slijedećih znanstvenih metoda: metode analize i sinteze, metoda promatranja, statističke metode, metode indukcije i dedukcije, generalizacije i specijalizacije, apstrakcije i konkretizacije, metoda kompilacije, te metoda deskripcije, odnosno teorije sustava.

 
1.5.    STRUKTURA RADA

Rezultati istraživanja ovog rada pod naslovom ELEKTRONIČKA DISPOZICIJA U TRANSPORTNOM POSLOVANJU predočeni su kroz četiri cjeline razrađene na veći broj podcjelina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese