Odlomak

U ovom radu biće prikazan pojam elektronske trgovine kao i način rada same elektronske trgovine. Elektronska trgovina (ili e-trgovina) primarno se sastoji od distribuiranja, kupovine, prodaje, marketinga, i servisiranja proizvoda i usluga putem elektronskih sistema kao što je internet i druge kompjuterske mreže. Takođe, uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka, i automatske sisteme za sakupljanje podataka.
Mnogi aspekti elektronske trgovine su se implementirali tokom posljednjih tridesetak godina. Ipak, posljednjih desetak godina, kako u specijalizovanoj literaturi tako i među običnim ljudima, javljaju se različite interpretacije i značenja pojma elektronska trgovina, te se pod elektronskom trgovinom obično podrazumevaju operacije kupovine i prodaje proizvoda i usluga, koje se obavljaju preko interneta. Ali koncept elektronske trgovine je mnogo širi i ne ograničava se samo na internet. Glavni faktori koji su uslovili razvoj e-trgovine su dinamičan razvoj informacionih tehnologija, usavršavanje telekomunikacija, svjetski procesi globalizacije i integracije, porast trgovine uslugama i upotreba engleskog jezika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese