Odlomak

UVOD

Energija se pojavljuje u akumulisanim ili prelaznim oblicima. U zavisnosti od toga da li se pojavljuju prirodi poznajemo primarne i sekundarne izvore energije. Obzirom na nivo korišćenja primarni izvori energije mogu biti

 • konvencionalni izvori energije i
 • nekonvencionalni izvori energije.

Obzirom na prirodnu obnovljivost izvori energije mogu biti

 • obnovljivi izvori energije ili
 • neobnovljivi izvori energije.

Postoji još jedna podela, s obzirom na nosioce energije. U ovoj podeli samo su energetski izvori koji su nosioci hemijske energije, i to s izuzetkom biomase, neobnovljivi, dok svi drugi energetski izvori spadaju u obnovljive.
Primarni izvori energije mogu biti

 • nosioci hemijske energije (goriva) ,  drvo, treset, ugalj, sirova nafta, prirodni gas, uljni škriljci, bituminozni peskovi, biomasa
 • nosioci potencijalne energije, vodne snage, plima i oseka
 • nosioci nuklearne energije, nuklearna goriva
 • nosioci kinetičke energije,
 • nosioci toplotne energije i geotermalna energija, toplota mora
 • nosioci energije zračenja, Sunčevo zračenje.

 

 

 

 

ISTORIJA ENERGETSKIH SIROVINA

Energija je, uz hranu, vodu i sirovine, jedna od ključnih potreba čovečanstva. Tokom istorijskog razvoja su novi oblici i izvori energije dovodili do civilizacijskih skokova koji se u novijem periodu zovu industrijske revolucije.
Čovek koristi drvo za grejanje od dana kada je otkrio vatru, za grejanje svog staništa i za pripremu hrane. Raspoloživost drveta se poklapa sa rasprostranjenošću ljudske zajednice. Veliko korišćenje drveta je doprinela značajnom krčenju prostranstava i pustošenju velikih površina.
Proizvodnja drvenog uglja, koji se pravi od drveta, je stara 6000 godina, jer je taj ugalj pogodniji za topljenje metala. Kinezi su koristili ugalj 1000 godina p. N. E. A i Rimljani su ga koristili za topljenje metala.
Englezi su vadili ugalj iz rudnika u 12. Veku i izvozili ga u Flandriju. U 17. Veku počinje proizvodnja koksa, a kasnije koksni gas počinje da se primenjuje za uličnu rasvetu. Pronalaskom parne mašine Džejmsa Vata počinje industrijska revolucija koja je stvorila neverovatnu potražnju za ugljem.
Ugalj je bio osnovni energetski izvor sve do polovine 20. Veka kada primat preuzima nafta, mada je ugalj i dalje osnovni izvor za proizvodnju električne i toplotne energije.
Nafta je glavni energetski izvor druge polovine 20, veka. Osim nafte sve se više koriste i alternativni izvori energije, pre svih obnovljivi izvori energije.
U cilju zadovoljavanja tekućih i uspešnog planiranja budućih potreba za energijom je Svetski savet za energiju postavio tri osnovna strateška cilja za 21. Vek:

 • Pristupačnost izvorima energije, što znači da energija mora biti dostupna po cenama koje su pruhvatljive i održiva;
 • Raspoloživost energetskih izvora u smislu neprekidne ponude i
 • Prihvatljivost u smislu usklađenosti razvoja i zaštite životne sredine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari