Odlomak

PODACI ELEMENATA MREŽE:
Srednjenaponski vod (napajanje TS 10/0.4) :
10kV-ni pojni vod , Al 120 mm 2
R d1 = 0,184 Ω/km , X d1 = 0,0616 Ω/km, R 01= 0,736 Ω/km , X 01= 0,1848 Ω/km, l= 10 km
Napomena : podaci vrijede za 10kV- ni naponski nivo.
Transformator:
10/0.4 kV
Grupa spoja: Dyn5

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari