Odlomak

U sklopu teorije neizrazitih skupova postavljene 1965.godine uveden je i koncept neizrazite logike s kojim je omogućeno modeliranje semantičkih neodređenosti govornog jezika. Danas su najznačajnija područja tehničke primjene neizrazite logike : automatska regulacija, analiza podataka te sistemi za nadzor i regulaciju.
Opis prve praktične primjene neizrazite logike objavljen je relativno davno, kada je neizrazita logika bila primjenjena u regulaciji grijanja i protoka pare u laboratorijskom parnom postrojenju. Nagli porast zanimanja za neizrazitu logiku i intenziviranje istraživanja počinje prije desetak godina nakon uspješnih primjena u japanskim proizvodima široke potrošnje.
Neizrazita logika osigurava formalnu metodologiju za prikazivanje, manipulaciju i implementaciju ljudskog znanja o problemu regulacije procesa. To je jedan od glavnih razloga što je većina radova i primjena neizrazite logike povezana s područjem automatske regulacije. Zamjena za iskusnog operatera je moto svih primjena neizrazite logike u regulaciji procesa za koje najčešće nisu postojala adekvatna konvencionalna rješenja.
Kao glavni, i često osporavani razlozi primjene neizrazite logike u takvim sistemima najčešće se navode veća robusnost i lakša sinteza regulatora. U nekim slučajevima korištenje neizrazite logike je motivisano i razlozima koji nisu samo tehnički. Neizrazita logika predstavlja novu metodologiju i njen izbor osigurava originalnost aplikacije, a nije zanemariv ni uticaj koji riječ ‘fuzzy’ može imati na potencijalne kupce.
U literaturi se prednosti koje neizraziti skupovi pružaju u interpretaciji neodređenosti govornog jezika često ilustruju i primjerom grupisanja artikala prema njihovoj cijeni ( npr. skup računar ) ili primjerom klasificiranja percepcije starosti čovjeka ( pripadnost skupu mlad ili star ).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Fleksibilna automatika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari