Odlomak

1.Uvod
Gušteraca (pancreas) predstavlja veoma bitan organ s obzirom na ulogu koju ima u organizmu.           Važan  u odnosu na bolesti koje njegovom disfunkcijom nastaju. Jedna od najznačajnijih i najmasovnijih u savremenom dobu jeste diabetes mellitus.

2. Gušterača (pancreas)    
Pancreas (naziv potiče od grčkog naziva pan kreas-sav od mesa) ili kod nas nazvana gušterača je veoma važan organ čovekovog organizma. Po histološkom sastavu spada u žlezdu, neparan organ trbušne duplje.
Dužina gušterače je oko 12-15cm a težina oko 60-100g
Gušterača je deo gastrointestinalnog sistema koji proizvodi i izlučuje digestivne enzime (sokove) u creva i endokrini organ koji u krv luči hormone koji kontrolišu energetski metabolizam. Sa duodenumom gradi organsku celinu duodeno-pankreas.

2.1. Spoljašnji izgled gušterače
Svojim oblikom gušterača podseća na slovo „J“, ili štap za golf čiji je zavijutak upravljen udesno, a kraći krak nadole. Na njoj se razlikuju desni kraj ili glava (caput pancreatis), srednji deo ili telo (corpus pancreatis) i levi kraj ili rep (cauda pancreatis) (slika2). Suženi deo žlezde na spoju glave i teloa naziva se vrat (collum pancreatis)(slika2). Na glavi gušterače razlikuju se dve strane, prednja i zadnja.Od donjeg dela glave pruža se naniže i ulevo kukasti nastavak (processus uncinatus – Winslowi). Između vrata i Winslowog kukastog nastavka nalazi se usek – incisura pancreatis kroz koji prolazi a. pancreatis superior i desno od njega stablo istoimene vene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese