Odlomak

Uvod

Sposobnost krvi da transportuje velike količine ili zapreminu kiseonika, neophodnu za održavanje organizma, skoro isključivo zavisi od prisustva u unutrašnjosti crvenih krvnih ćelija, eritrocita, crvenog ‘pigmenta’ hemoglobina.
U rastvorenom obliku hemoglobin, koji sadrži gvožđe u fero-formi, sa kisonikom obrazuje labilan kompleks oksihemoglobin, bez promene valentnosti gvožđa. Kada se pritisak kiseonika smanji kompleks lako i brzo disocira oslobađajući kiseonik.
Ova reverzibilna oksigenacija hemoglobina odvija se samo u prisustvu vode, za koju se smatra da je jedan njen molekul adiran za položaj u hemu, koji ustupa mesto kiseoniku pri obrazovanju oksihemoglobina.
Hemoglobin ima ulogu u prenosu kiseonika (O2) od pluća do ostalih delova tela. Takođe ima ključnu ulogu i pri prenosu ugljen-dioksida (CO2) od tkiva do pluća. Na jedan potrošen molekul kiseonika nastaje oko 0,8 molekula ugljen-dioksida.

Gvožđe
Gvožđe (Fe, latinski ferrum) je metal VIIIB grupe. Ima 16 izotopa čije se atomske mase nalaze između 49 – 63, najzastupljeniji je izotop 56 (91%).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari