Odlomak

INTERNET KUPOVINA
Elektronska trgovina (ili e-trgovina) primarno se sastoji od distribuiranja, kupovine, prodaje, marketinga, i servisiranja proizvoda i usluga putem elektronskih sistema kao što je Internet i druge kompjuterske mreže. Takođe uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka, i automatske sisteme za sakupljanje podataka. U ispunjavanju svojih zadataka koristi elektronske komunikacione tehnologije kao Internet, ekstranet, elektronska pošta, e-knjige, baze podataka, i mobilne telefone.
RAZVOJ E-PRODAJE     * 70-TIH : PRVA UPOTREBA EFT (ELECTRONIC FUND TRANSVER)     * 80-TIH : ŠIROM UPOTREBOM KREDITNIH KARTICA I BANKOMATA, KAO I UPTREBOM TELEFONSKOG BANAKARSTVA RAZVIO SE I DANAŠNJI OBLIK ELEKTRONSKE PRODAJE     * 90 –TIH :KOMERCIJALIZACIJOM INTERNETA I WORLD WIDE WEB-a E-BUSSINES DOBIJA NOVU DIMENZIJU     * 2000.  GODINE DOLAZI DO EKSPLOZIJE E-PRODAJE

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari