Odlomak

Da bismo govorili o intranetu pre svega moramo nešto reći o njegovoj osnovi koja je svima poznata kao Internet. Pojednostavljeno ćemo reći da je to mreža svih mreža – zbirka svih međusobno povezanih mreža na svetu ili da je to globalna mreža koja povezuje nekoliko miliona računara. Korisnici se internetom služe koristeći različite usluge. Najpoznatija i najkorišćenija usluga je razmena elektronske pošte (e-mail), zatim pregled multimedijalnih stranica (www – World Wide Web), pretraga informacija i vesti i mnogo, mnogo drugih usluga.
Jednostavna i ekonomski isplativija rešenja bazirana na Internet servisima i tehnologijama donela su malu informatičku revoluciju u razmeni informacija unutar firmi, preduzeća. Tako su nastali pojmovi kao što su intranet i ekstranet, koji se odnose na primenu Internet tehnologija i servisa unutar privrednog društva ili za povezivanje sa poslovnim partnerima.
Intranet mreže razlikuju se od ekstranet mreža po tome što se one prvenstveno odnose na zaposlene neke organizacije dok ekstranet karakteriše dostupnost i klijentima, dobavljačima, saradnicima ili drugim ovlašćenim strankama. Intranet ne mora nužno imati pristup internetu. Ako je omogućen, obično se odvija kroz izlaz zaštićen zaštitnim zidom (engl. Firewall), uz identifikaciju korisnika, kodirane poruke i često kroz upotrebu virtualnih privatnih mreža (VPN).
Kroz takav sistem, zaposleni mogu sa udaljenih meesta pristupiti informacijama organizacije, računarima i internom komunikacijskom sistemu. Intranet, osim međusobne komunikacije zaposlenih, koja može korišćenjem on-line foruma dovesti i do stvaranja novih poslovnih ideja, koristi se i za isporuku softverskih alata i aplikacija za unapređenje produktivnosti.
Šta sve intranet omogućava? Gotovo iste usluge kao na Internetu, ali na lokalnom nivou, u funkciji uspešnije komunikacije a time i poslovanja po svim segmentima informativnog sistema. 25% uspešnih svetskih firmi već ga koristi a oko 50% ga implementira. Za ostalih 25% nema nade ako se ne okrenu budućnosti. Aplikacije za grupni rad (groupware) su relativno nove, ali vodeći proizvođači programske podrške (kao Lotus i Novell) počeli su izrađivati mrežne aplikacije kojima je glavni komunikacijski protokol upravo HTTP. Uspešne velike kompanije već imaju na stotine vlastitih servera različite namene sa stotinama hiljada HTML dokumenata na njima. HTML kao standard svakodnevno se dorađuje i napreduje te nudi sve više mogućnosti. Integriše tekst, sliku i film u najjednostavnijem smislu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari