Odlomak

’Nedostaci i oštećenja’’ za koje se najčešće vezuju, odnosno po kojima se najčešće „prepoznaju“ deca sa ‘’posebnim potrebama’’ jesu manifestne i jasno vidljive telesne smetnje. To su najčešće problemi sa kretanjem ili nemogućnošću kretanja (24%), problemi sa govorom (22%) i slepilo (22%). Kada kategorišemo sve odgovore koji se odnose na ‘’nedostatke i oštećenja’’ po kojima se prepoznaju deca sa ‘’posebnim potrebama’’, vidimo da daleko najveći broj spada u kategoriju fizičkog invaliditeta i otežanog kretanja (83% građana spominje neki od nedostataka unutar ove kategorije).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari