Odlomak

Kompanija za distribuciju i snabdevanje električne energije KEDS

KEDS
Je dioničarsko društvo koje radi na celoj teritoriji Kosova.
Ima ekskluzivnost snabdevanja električnom energijom i njenu
distribuciju
Postoji jos od zavrsetka II svetskog rata Tj. Od izgradnje  hidrocentrale 
na izvoru reke ‘’Belog Drina’’.
Kao KEK osnovana je 2009 godine, dok je sa svojim operativnim
aktivnostima počela 8 maja 2013, kada je konačno odvojena od EKK-a.
U vlasništvu JE prestižnih turskih kompanija Çalik Holding i Limak.
Ovaj konzrcijum je ponudio najveću cenu na otvorenom tenderu za
privatizaciju bivše Distribucije KEK-a.

KEDS
Ima 2628 radnika i zato je jedan od najvećih poslodavca na Kosovu.
Na zasnovanoj licenci od Regulatornog Ureda za Energiju operira
distribucijom i snabdevanju potrošača električnom energijom.
Kako bi funkcionisala što efikasnije kompanija je podeljena u dve
osnovne divizije: Divizija Snabdevanja i Divizija Distribucije, dok u
njenom sastavu ima i departmane podrške.
Ove divizije kako bi bile što bliže potrošačima rasporedjene su u 7
distrikta u svim većim gradovima na Kosovu i u 30 poddistrikta, gde
suobuhvaćene opštine na celoj teritoriji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari