Odlomak

Bonitet potiče od latinske riječi ”bonus”, koja znači dobar i predstavlja skup osobina jednog subjekta koji ga čine dobrim i sigurnim dužnikom. U ”Ekonomskoj enciklopediji” se bonitetu posvjećuje veća pažnja i pravi detaljnija razlika između boniteta preduzeća i boniteta banke. Ovdje se pod pojmom boniteta podrazumijeva formalno i materijalno svojstvo subjekta koje ga čini sigurnim dužnikom, bilo da je riječ o banci u koju se ulažu sredstva, bilo da je riječ o preduzeću kome se daje kredit, ili koje se priprema za emitovanje HOV. U užem smislu bonitet izražava kreditnu sposobnost i likvidnost firme, a u širem smislu njegovu ukupnu poziciju – organizacionu, kadrovsku i materijalno – finansijsku konstituciju, poziciju na tržištu, poslovnu reputaciju,razvojne programe i poslovnu perspektivu, a otuda i kreditnu sposobnost i likvidnost.Bonitet preduzeća ne može se izjednačiti sa njegovom likvidnošću.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Osiguranje prof. Dragan Jerinić
  • Školska godina: prof. Dragan Jerinić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija, Osiguranje
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za međunarodnu ekonomiju  

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari