Odlomak

Toksikologija je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Toksikologija proučava simptome, mehanizme, liječenje i otkrivanje biološkog trovanja (posebno trovanja ljudi). Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza (stepen izlaganja supstanci). Važne su koncentracije unijete materije i vrijeme unosa. To znači da postoje hemijske materije čiji jednokratni unos od par miligrama može dovesti do trenutne smrti. I druge toksične materije mogu da dovedu do ozbiljnih, po život opasnih posljedica, ali tek ukoliko se uzmu u većim količinama.

Otrov je svaka tvar ili smjesa tvari koja kod određene jednokratne doze, ili kod hroničnog uzimanja određenih doza tokom nekog razdoblja, izaziva bilo kakva štetna, prolazna ili trajna, oštećenja organizma. Otrovnost je svojstvo neke opasne tvari da ulaskom u živi organizam izazove štetan učinak na njemu ili nekom njegovom dijelu ili izazove smrt. Trovanje je stanje koje se javlja nakon unošenja ili ugrađivanja (injektiranja) dovoljne količine otrova za manje ili više prepoznatljive simptome.[1] Trovanje može biti nenamjerno, djeca su, naročito u dobi ispod 3 godine, posebno izložena trovanju nesretnim slučajem, kao i starije osobe (ako su duševno bolesne, slabog vida), bolesnici u bolnici (zbog medicinskih grešaka) i radnici u industriji (zbog izloženosti otrovnim hemikalijama). Postoje i namjerna trovanja – hotimični pokušaji ubistva ili samoubistva. Od kućnih hemikalija najzastupljenija su sredstva za pranje i čišćenje i higijensko-kozmetički proizvodi.

Opasne hemikalije izazivaju štetne učinke u organizmu. Sve hemikalije uzrokuju štetne učinke (toksičnost) pod propisanim uvjetima doze ili upotrebe.Štetnim učinkom se smatra svako prolazno ili trajno oštećenje odnosno svako prolazno ili trajno neželjeno djelovanje u organizmu ili nekom od njegovih dijelova – organa. Prolazni štetni učinak ili oštećenje je ono koje će seispraviti ili potpuno nestati samo od sebe ili uz pomoć odgovarajućih medicinskih postupaka (ozljeda kože u obliku ogrebotine, opekotine, koja se nakon nekog vremena povuče, a ozlijeđena osoba kasnije ne osjeća nikakve posljedice).  U toksikološkom smislu doza je količina otrovne tvari koja se unosi u organizam u određenim vremenskim intervalima. Doza može biti smrtonosna (letalna) i otrovna (toksična). Otrovna (toksična) doza ona koja uzrokuje oštećenje organizma, ali ne i smrt.  Smrtonosne doze – izazivaju smrt živog bića.  Anorganski korozivni otrovi (solna,sumporna te natrijev i kalijev hidroksid) u širokoj su upotrebi u industriji i domaćinstvu, a mogu uzrokovati teška oštećenja probavnoga sistema i kože.(1) Česti izvori trovanja su lijekovi, proizvodi u domaćinstvu, agrotehnički proizvodi, industrijske hemikalije i prehrambene tvari. Prepoznavanje otrova i tačno procjenjivanje opasnosti ključni su za uspješno liječenje

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita na radu

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese