Odlomak

Процес здравствене његе је важан како би се могла успоставити комуникација између пацијента и медицинске сестре. Једну од свјетски признатих и најпознатијих дефиниција процеса здравствене његе дала је медицинска сестра, теоретичар и предавач, Виргиниа Хендерсон. Њена теорија говори како се сваком појединцу треба приступити индивидуално, уз пуно стрпљења, али рад медицинске сестре требао би бити тимски. Важно је процјенити болесникове потребе, планирати њихово задовољавање, задовољити их и на крају успешно оцјенити. Едукација је такође неизоставни дио сестринске праксе. Сваки човјек се разликује с обзиром на животне навике, старост, пол, вјеру, друштвени и имовински статус, степен образовања и врсту болести због које је у болници па се тако и потребе задовољавају на бесконачно различите начине. Комуникација, као врло сложен процес, представља стручну компетенцију којом медицинска сестра располаже током пружања медицинске његе. Образована медицинска сестра која је стекла знање о циљевима, принципима и методама здравствено-васпитног рада мора да постане васпитдач омладине и родитеља. Улогу медицинске сестре у гинекологији и акушерству можемо посматрати кроз улогу у полном одгоју, планирању породице, негу трудница и негу бабињара.

ако и потребе задовољавају на бесконачно различите начине.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari