Odlomak

Većina ljudi smatra da bi mogla da objasni šta je preduzetništvo i ko su preduzetnici. U Srbiji je situacija takva da mnogi imaju i neka vrednosna (nažalost, često negativna) ubeđenja o preduzetništvu i preduzetnicima. Međutim, kada se malo zagrebe po tome što ljudi misle da znaju, vidi se da su znanja i stavovi površni.

Pojam preduzetništva je relativno lako definisati, ali fenomen preduzetništva ipak zahteva malo više prostora i mnogo više pažnje, posebno među mladima i u društvu u kome je problem nezaposlenosti ogroman, a verovatnoća da će taj problem biti rešen, vrlo niska[1].

Preduzetništvo se najuže može definisati u kontekstu pokretanja i vođenja biznisa, međutim, da bi se razumeo ceo fenomen preduzetništva, potrebno je krenuti od konteksta ljudi koji se preduzetništvom bave. U njihovoj psihologiji nalazi se izvorište preduzetništva.

U tom užem smislu, preduzetništvo je proces pokretanja novog biznisa – kapacitet i spremnost da se razvija, organizuje i upravlja poslovnim poduhvatom, sa svim rizicima i izazovima koje to nosi sa sobom, u nameri da se napravi profit. Preduzetništvo se može posmatrati i kao eksploatisanje ili iskorišćavanje poslovnih prilika koje postoje na tržištu ili koje su nastale kao posledica inovacija, tehnoloških ili društvenih promena.

Preduzetništvo se tiče kreiranja novih vrednosti, pronalaženja prilika i identifikovanja problema na postojećim ili novim tržištima, rešavanja tih problema na inovativan način.

Preduzetništvo je razvijanje novog biznisa od trenutka kad je sve samo na nivou ideje, pa do trenutka kada predstavlja profitabilnu firmu. Verovatno je lakši deo u preduzetništvu doći do ideje ili prepoznati problem koji treba rešiti. Ono što predstavlja mnogo veći izazov jeste sama implementacija, odnosno način kako osvojiti klijente i kako sa što manje resursa osvojiti tržište.

Najvažnije prednosti preduzetništva:

  • Prilika za kreiranje vlastite sudbine – posedovanje sopstvenog preduzeća omogućava preduzetnicima nezavisnost.
  • Prilika za različitost – preduzetnici pokreću vlastito poslovanje, jer vide priliku za stvaranje različitosti u stvarima važnim za njih.
  • Prilika za postizanje sopstvenog punog potencijala – preduzetnicima njihov posao postaje instrument za igru i samodokazivanje.
  • Prilika za ubiranje visokih profita – iako novac nije primarna vodilja većine preduzetnika, profit koji oni svojim poslovanjem mogu ostvariti predstavlja važan motivacioni faktor.
  • Prilika za doprinos društvu i priznanje za vlastite napore – vlasnici preduzeća često su među najuglednijim članovima u svojoj zajednici

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese