Odlomak

Uzrasna grupa: Mlađa

Broj dece: 23

Radni prostor: Radna soba i sala za fizičko

Tema: Orijentacija u prostoru „Gore, dole“

Cilj vaspitno-obrazovnog rada:
Razvoj opažanja i mišljenja
Podsticanje kreativnosti i komunikacije među decom
Upoznati se sa pojmovima gore i dole

Vaspitno-obrazovni zadaci:
Upoznati decu da se orijentišu u prostoru
Upoznati decu sa pojmovima gore i dole
Podsticanje na kreativnost i maštovitost
Razvijanje mišljenja i pamćenja
Razvoj opažanja
Podsticati na strpljivost i druželjubivost
Saradnja među decom i komunikacija

Obrazovni zadaci: Proširivanje dečijih iskustava i saznanja

Vaspitni zadaci:
Razvijanje pozitivnih odnosa prema radu, motivacije
Proširivanje dečijih saznanja
Razvijanje pažnje

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari