Odlomak

Čikaška ekonomska škola je pokrenuta kao stožer revolucionarnih ideja i intelektualaca toga doba. Ona i danas predstavlja jedan od najuticajnijih pravaca svetske ekonomske misli, čija su osnovna načela: sloboda pojedinca, privatno preduzetništvo, ograničena vlada i stroga kontrola ponude novca u cilju suzbijanja inflacije. Ranu Čikašku školu karakterišu shvatanja da je ekonomija vrednosno neutralna nauka, da ekonomija metodološki treba da se razvija po uzoru na prirodne nauke, da neoklasična teorija cena u uslovima savršene informacije i konkurencije nudi valjan model toga kako funkcionišu tržišta; davanju prednosti profitu sa tržišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Ekonomija Radoje Miletic
  • Školska godina: Radoje Miletic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za trgovinu i bankarstvo  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari