Odlomak

Osiguranje kao jedna od karika u lancu tokova drustverne reprodukcije svoju uspesnost i razvoj bazira, pre svega na ekonomskim nacelima poslovanja.Ekonomska nacela zavise od mnostva faktora, ali u svakom slucaju baziraju se na velicini i snazi portfelja osiguranja.
Pod portfeljom osiguranja podrazumevamo celokupan posao, odnosno grupe poslova koje je osiguravac preuzeo od svojih osiguranika. Portfelj obuhvata citav kompleks rizika koji mogu da se podele na dve velike grupe: portfelj imovinskih osiguranja i portfelj osiguranja lica i sve to u zavisnosti od osiguranog predmeta koji konstituise osnov za koji se obezbedjuje zastita.
Celokupno osiguranje se bavi s cetiri osnovne usluge:
● naknadoom gubirka vrednosti;
● naucnim tretmanom snosenja rizika;
● pravednom raspodelom troska (steta) izmedju osiguranika i
● istovremenim izbegavanjem gubitka putem sistematske preventive i zastite vrednosti.
Ekonomska efikasnost u osiguranju zavisi od kapaciteta osiguravajuceg drustva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari