Odlomak

Nervno-mišićna veza (ili mionervna veza / neuromišićna veza / neuromišićni spoj) je hemijska sinapsa koja se formira u kontaktu između motornog neurona i mišićnih vlakana. To je neuromišićna spojnica koja motornom neuronu omogućava prenos signala do mišićnih vlakana, uzrokujući mišićnu kontrakciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari