Odlomak

Svaka nastala šteta ne izaziva nečiju obavezu da je nadoknadi. Načelan je stav da imalac pravnog dobra treba sam da snosi štetu koja je njegovo dobro zadesila. Drugim rečima, kome dobro pripada, toga i šteta, na prvom mestu, pogađa. Tako na primer: špekulant mora sam da snosi gubitak zbog svoje rđave špekulacije, trgovac da trpi „štetnu” konkurenciju, a bolesnik da podnese materijalne posledice vlastite bolesti, ukoliko nije osiguran .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Obligaciono pravo – opšti deo Prof. Dr Siniša Ognjanović
  • Školska godina: Prof. Dr Siniša Ognjanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari